V ARCHIDIECEZJALNY TURNIEJ PARAFIALNYCH KLUBÓW SPORTOWYCH W PIŁCE NOŻNEJ 

PKS UNUM Babice zaprasza wszystkie istniejące na terenie Archidiecezji Przemyskiej Parafialne Kluby Sportowe do wzięcia udziału w turnieju piłki nożnej. Odbędzie się on 15  sierpnia 2013 roku w Babicach.

Drużyny należy zgłaszać pisemnie na adres: siuzdakstan@interia.pl lub telefonicznie pod nr 0-16/671-12-12 do 01 sierpnia 2013 roku.

 

 

Regulamin Turnieju:

1.W Turnieju obowiązują przepisy ogólne FIFA uzupełnione przez niniejszy regulamin.

2. Zespoły składają się z 16 zawodników ( 11 grających i 5 rezerwowych).

3. W Turnieju udział biorą zawodnicy zarejestrowani w danym Parafialnym Klubie Sportowym zamieszczeni na wspólnej liście (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania) opieczętowanej i podpisanej przez Księdza Proboszcza.

4. Drużyny posiadają własne, w miarę jednolite stroje.

5. Turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym”.

6. Mecze trwają po 50 minut (2×25 min).

7. Za wulgarne słowa zawodnik otrzymuje żółtą kartkę i związaną z nią karę 5 minut. Druga żółta kartka oznacza czerwoną połączoną z wykluczeniem z meczu. W przypadku szczególnie brutalnych zachowań i zagrań sędzia od razu może ukarać kartką czerwoną i usunąć z boiska w całym Turnieju.

8Zmiany zawodników dokonywane są zgodnie z przepisami FIFA (nie ma zmian hokejowych).

9. Do zdobycia jest także puchar fair – play . Zdobywa go ta drużyna, która przyjmuje najbardziej kulturalną postawę na boisku i poza nim.

IV TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTÓW CZTERECH GMIN:

BIRCZA, DUBIECKO, KRASICZYN I KRZYWCZA

 

Celem Turnieju jest integracja sąsiadujących ze sobą Gmin, sportowa rywalizacja klubów piłkarskich reprezentujących w/w środowiska (sprawdzian przed nowym sezonem), budowanie dobrego klimatu wokół piłki nożnej, promocja fizycznej aktywności, okazja do wymiany doświadczeń sportowych, społecznych, samorządowych. Turniej rozegrany zostanie w Birczy w niedzielę pod koniec  lipca lub na początku sierpnia 2014 roku.

Regulamin Turnieju:

   

 1. Do Turnieju zaproszone są następujące kluby piłkarskie: Leśnik Bircza, Pogórze Dubiecko, Korona Olszany i Unum Babice.
 2. W drużynach reprezentujących w/w kluby występować mogą jedynie zawodnicy aktualnie zgłoszeni do rozgrywek prowadzonych przez OZPN w Jarosławiu w tych klubach.
 3. W Turnieju rozegrane zostaną cztery mecze wg następującego klucza: do dwóch drużyn, które miały najlepszy ranking w ostatnim sezonie (liga i zajęte miejsce) dolosowane zostaną pozostałe dwie. Mecze rozgrywane są 2x25min. W razie remisu wykonywane są rzuty karne. Zespoły przegrane walczą o trzecie miejsce, a zwycięzcy o miejsce pierwsze.
 4. W Turnieju obowiązują przepisy ogólne FIFA i UEFA uzupełnione przez niniejszy regulamin.
 5. Za szczególnie naganne zachowania, niesportowe zagrania zawodnicy będą karani wykluczeniami na 3min., 5min., z meczu i z Turnieju.
 6. Zmiany piłkarzy dokonywane są wg przepisów ogólnych (nie ma zmian hokejowych).
 7. Gospodarz zawodów zapewnia opiekę medyczną, obsługę techniczną, sędziowską i bezpieczeństwo na obiekcie sportowym.
 8. Za udział w Turnieju przewidziane są nagrody rzeczowe (każdy Wójt nagradza zespół ze swojej Gminy) oraz puchary i dyplomy.
 9. Potwierdzenie o udziale w Turnieju Kluby przesyłają do dnia 05 sierpnia  2013 roku na adres: siuzdakstan@interia.pl lub pod nr. Tel. 16/671-12-12.
 10. Zwieńczeniem imprezy będzie wspólne spotkanie przy grillu dla piłkarzy, Zarządów Klubów, Wójtów i Radnych Gmin.

 

VIII HALOWY TURNIEJ O PUCHAR ŚW. MIKOŁAJA

Parafialny Klub Sportowy UNUM  wespół z Diecezjalnym Duszpasterzem Sportowców organizują w dniu 06 grudnia 2014 roku VIII Halowy Turniej o Puchar św. Mikołaja dla chłopców do lat 10-ciu (do III klasy SP włącznie). Impreza rozpocznie się Mszą świętą o godzinie 9.30 w Babicach, a mecze rozgrywane będą w hali sportowej w Krzywczy.

REGULAMIN TURNIEJU

1. Drużyny mogą być zgłaszane przez parafie, kluby sportowe i szkoły do dnia 20 listopada 2013 roku. Listy zawodników (imię, nazwisko, adres, data urodzenia) powinny być podpisane i opieczętowane.

2. W imprezie wezmą udział udział chłopcy urodzeni w 20045roku i młodsi, którzy posiadać muszą przy sobie ważną legitymację szkolną.

3. Każdy zespół przyjeżdża z opiekunem oraz posiada w miarę jednolite stroje.

4. Drużyna składa się z 8 zawodników tj. bramkarza, czterech grających i trzech rezerwowych.

5. Dana parafia, szkoła lub klub sportowy może wystawić więcej niż jeden zespół, ale zawodnik który wystąpi w jednej drużynie nie może grać w innej.

6. W imprezie weźmie udział najwyżej 16 drużyn. O udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń.

7. Podczas Turnieju obowiązują ogólne zasady gry w piłkę nożną doprecyzowane przez organizatorów na miejscu spotkania.

8. Organizatorzy zapewniają posiłek oraz to, że przybędzie św. Mikołaj z nagrodami i prezentami.

9. Uczestniczący w imprezie ponoszą jedynie koszty dojazdu.

10. Drużyny należy zgłaszać pisemnie na adres: siuzdakstan@interia.pl lub telefonicznie: 16/671-12-12

11. Mecze rozgrywane będą w czterech grupach (2×5 min.). Do półfinałów awansują zwycięzcy grup.

XVII ARCHIDIECEZJALNY TURNIEJ MINISTRANTÓW W PIŁCE NOŻNEJ

Już po raz siedemnasty w granicach naszej przemyskiej archidiecezji organizowany jest turniej w piłce nożnej dla ministrantów do lat szesnastu (w 2009 roku wzięło w nim udział rekordowa liczba  207 drużyn, czyli 3312 zawodników). Nowością jest to, że po raz pierwszy rozgrywany on będzie na orlikach lub boiskach trawiastych o rozmiarach orlika. Pozwoli to na wzięcie w nim  udziału mniejszym parafiom, które nie stać na równe, jedenastoosobowe zespoły.

Dotychczasowymi zwycięzcami byli: Lesko (1997), Jedlicze ze Sławomirem Peszko w składzie (1998), Blizne (1999), Radymno (2000),  Rakszawa (2001), Zarzecze (2002), Jelna (2004), Zarzecze (2005), Zarzecze (2006), Wola Zarczycka (2007), Dylągowa (2008), Łazy Kostkowskie (2009), Dukla (2010), Barycz (2011), Łańcut – Podzwierzyniec (2012), Przysietnica (2013).

Jego celem jest nie tylko sukces sportowy, ale przede wszystkim: zachęta do wstępowania w szeregi ministrantów, chęć zatrzymania ich jak najdłużej przy ołtarzu (zwłaszcza przez trudny dla nich okres gimnazjalny), uatrakcyjnienie bycia ministrantem, pogłębienie więzi z duszpasterzami i Kościołem, promocja dobrego, zdrowego, aktywnego wypoczynku i mądrego spędzania wolnego czasu, jednoczenie szeregów ministranckich, stwarzanie okazji do właściwej formacji ludzkiej i chrześcijańskiej (na boisku widać najlepiej kto jest kim i na co zwrócić uwagę w pracy nad sobą), nagroda za ofiarną i wytrwałą służbę.

Turniej rozgrywany jest na trzech szczeblach: dekanatów do 25. maja, okręgów do 15. czerwca i archidiecezji w dniu 21 czerwca w Babicach. W dekanacie o przeprowadzenie rozgrywek proszeni są Dekanalni Duszpasterze Służby Liturgicznej w miejscu i czasie przez siebie wyznaczonym, ale nie przekraczającym daty 25. maja br. Księża ci proszeni są o niezwłoczne przekazanie informacji na temat przeprowadzonych przez siebie rozgrywek (tj. ilość drużyn i wynik rywalizacji) Księżom, którzy organizują Turniej na szczeblu Okręgu, do którego dany dekanat należy:

1. Okręg brzozowski  /ks. Sławomir Jakubowski, tel. 721–836-766 / - dekanaty: Brzozów, Grabownica, Domaradz, Dynów, Błażowa, Dubiecko, Bircza.

2. Okręg jarosławski /ks. Piotr Czarniecki, tel.791-058-719/- dekanaty: Jarosław I, Jarosław II, Jarosław III, Przeworsk I, Przeworsk II, Pruchnik.                                                                                   

3.  Okręg krośnieński /ks. Łukasz Mroczek, tel. 721-948-864/ – dekanaty: Krosno I, Krosno II, Krosno III, Rymanów, Dukla, Miejsce Piastowe, Jaćmierz.

4. Okręg łańcucki /ks. Sebastian Picur, tel. 663-147-914 / - dekanaty: Łańcut I, Łańcut II, Kańczuga, Żołynia,    Leżajsk I, Leżajsk II, Sieniawa.                                                                                                       

5. Okręg przemyski /ks. Piotr Obłaski, tel. 695-804-715/ - dekanaty: Przemyśl I, Przemyśl II, Przemyśl III, Kalwaria Pacławska, Żurawica, Radymno I, Radymno II. 

6. Okręg sanocki /ks. Łukasz Sowa, tel. 517-715-696 / – dekanaty: Sanok I, Sanok II, Lutowiska, Solina, Ustrzyki Dolne, Lesko, Rzepedź.

REGULAMIN TURNIEJU

1. W Turnieju obowiązują przepisy ogólne FIFA uzupełnione przez niniejszy regulamin.

2. Zespoły składają się z 10 zawodników (5+1 grających i 4 rezerwowych).

3. W Turnieju udział biorą tylko ministranci ur. w 1998 r. i młodsi zamieszczeni na wspólnej liście (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania) opieczętowanej i podpisanej przez Księdza Proboszcza.

4. Drużyny posiadają własne, w miarę jednolite stroje.

5. Obuwiem  jest obuwie, które dopuszcza się na orlikach.

6. Zespół przyjeżdża na Turniej z Księdzem lub innym Opiekunem.

7. Zależnie od możliwości czasowych i boiskowych Turniej na danym szczeblu może być rozegrany systemem pucharowym lub w grupach. Losowanie grup, par i drogi do finału powinno mieć miejsce bezpośrednio  przed rozgrywkami.

8. Do następnego szczebla awansuje tylko jedna drużyna – zwycięzca.

9. Mecze trwają po 30 minut (2 x 15 min.). Organizator może (np. przy dużej ilości drużyn i systemie „każdy z każdym”) skrócić czas meczu do 20. min. (2 x 10 min.).  W przypadku remisu (przy systemie pucharowym) wykonywane są rzuty karne (nie ma dogrywek).

10. Na wypadek gry nieuprawnionego zawodnika (jeśli nie jest ministrantem lub jest starszy wiekiem) cały zespół jest zdyskwalifikowany z Turnieju i pozbawiony jakichkolwiek nagród i awansu.

11. Za wulgarne słowa zawodnik otrzymuje żółtą kartkę i związaną z nią karę 3 min. Druga żółta kartka oznacza czerwoną połączoną z wykluczeniem z meczu. W przypadku szczególnie brutalnych zachowań i zagrań sędzia może od razu ukarać kartką czerwoną i usunąć nie tylko z boiska w danym meczu lecz także w następnym lub w całym Turnieju na danym szczeblu.

12. Zmiany zawodników dokonywane są zgodnie z przepisami FIFA (nie ma zmian hokejowych)

13. Na danym szczeblu jest do zdobycia także puchar fair-play. Zdobywa go drużyna, która przyjmuje najbardziej kulturalną postawę na boisku i poza nim. O przyznaniu pucharu decyduje jury złożone przynajmniej z trzech Opiekunów drużyn.

14. Można ufundować również nagrody da najlepszego zawodnika i króla strzelców.

15. W finale diecezjalnym wystąpi sześć najlepszych zespołów (zwycięzcy z Okręgów) Współorganizatorem tego szczebla jest PKS Unum  Babice. Koszt pobytu, wyżywienia, nagród za wyjątkiem dojazdu, spoczywa na organizatorach Turnieju.