Usytuowany jest w centrum Babic, obok Ośrodka Wypoczynkowego. Płyta boiska (zdrenowana) posiada wymiary 95 x 61m. Jest dzisiaj jedną z najładniejszych na poziomie rozgrywek prowadzonych przez OZPN Jarosław.  Odgrodzona od widowni i ogrodzona wysoką siatką.
Stadion oddany został do użytku w sierpniu 2005 roku. Jesienią tego samego roku wykonana została droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej (ok 1 km.) będąca odgałęzieniem od krajowej trasy Dynów-Przemyśl. Ogromna w tym zasługa Pani Wójt ś.p. Zofii Lekka. Bez Jej determinacji tego stadionu nigdy by nie było. Dzięki społecznej pracy mieszkańców przy stadionie znajdują się drewniane ławki – trybuny dla około 600 kibiców. Pod koniec listopada 2009 roku ziemia całej płyty boiska została zasilona specjalnym substratem torfowym, przez co poprawiła się jakość murawy. Prace te wykonali społecznie działacze Zarządu Klubu i kibice z Babic, za co składamy im serdeczne podziękowanie.
Od sześciu lat (niestety końca nie widać) trwają prace przy adaptacji zabytkowego spichlerza na szatnie z natryskami dla gospodarzy, gości oraz sędziów. Wykonane zostały wykopy ziemne i położone są rury pcv, którymi zostanie doprowadzona woda od studni do zraszaczy murawy.  Jesienią 2010 roku wykonane zostało oświetlenie boiska do celów treningowych. Lampy zamocowane na sześciu słupach są bezcenną pomocą w prowadzeniu zajęć piłkarskich.  W lipcu 2011 roku Jan Lekki i Józe Błoński wykonali nowy walec do wyrównywania płyty boiska.

Opiekunem obiektu, czyli jego gospodarzem jest Zenon Pawłowski.

REGULAMIN STADIONU

1. Stadion jest miejscem treningów i meczów piłkarskich PKS UNUM Babice.

2. Zabrania się samowolnego korzystania z płyty boiska bez zgody Prezesa Klubu (troska o odpowiedni stan murawy).

3. Korzystanie z płyty boiska możliwe jest tylko w czasie i w sposób ustalone z Prezesem Klubu.

4. Wszelkie reklamy na stadionie możliwe się do wywieszenia za zgodą Prezesa Klubu.

5. Zabrania się wjazdu jakimikolwiek pojazdami na płytę boiska, za wyjątkiem kosiarki przez uprawnione do tego osoby.

6. Na płytę boiska podczas meczu (na teren ogrodzony siatką) mają wstęp tylko piłkarze wpisani do protokołu meczowego, prezes, trener, kierownik drużyny, lekarz, sędziowie i obserwator PZPN lub OZPN.

7. Do szatni mogą wejść tylko wyżej wymienieni w pkt. 6 oraz obsługa techniczna.

8. Filmowanie meczów tylko za zgodą Prezesa Klubu.

9. Na teren stadionu podczas meczu mogą wejść wszyscy, którzy nabyli odpowiedni bilet (aktualnie jest to tylko kwestia honoru i dobrowolnej hojności).

10. Zabronione jest wnoszenie alkoholu, handel alkoholem i spożywanie alkoholu w miejscu publicznym jakim jest teren stadionu.

11. Zabronione jest wrzucanie jakichkolwiek przedmiotów na płytę boiska podczas meczów.

12. Za bezpieczeństwo na stadionie podczas meczów odpowiadają służby porządkowe desygnowane przez Prezesa Klubu.

Łamanie któregokolwiek z punktów Regulaminu
jest dowodem bycia jedynie pseudokibicem.