8 sierpnia odbyło się Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym zostały wybrane nowe Władze Klubu.  Nowym prezesem klubu został Zdzisław Urban. Wiceprezesami klubu  wybrani zostali ks. Aleksander Zdybek , oraz pan Zbigniewa Korytko .  Sekretarzem PKS UNUM została pani Renata Bury, natomiast członkiem zarządu został pan Krzysztof Ślimak oraz pan Krzysztof Wanat, który będzie odpowiedzialny za drużyny młodzieżowe. Skarbnikiem UNUMu nadal pozostała pani Małgorzata Chruścicka.

Pan Stanisław Błoński, Janusz Chruścicki i Zenon Pawłowski to nowy skład Komisji Rewizyjnej