Babice 8.08.2016 r.

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego PKS „UNUM” BABICE

 

  1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. Wybór protokolanta w głosowaniu jawnym.
  4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Analiza sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za okres od 1.09 2014 do 1.08.2016.
  7. Analiza sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 1.09 2014 do 1.08.2016.
  8. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w następujących sprawach:

- Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności   Zarządu za I półrocze 2016 roku.

- Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2016 roku.

9.  Wybór władz Klubu po upływie ponad dwuletniej jej kadencji.

10. Uchwała w sprawie zmian dokonanych w składzie Zarządu  Stowarzyszenia.

11. Zakończenie obrad.