Od poniedziałku (23.06) do czwartku (26.06) dzięki aktywności działaczy i zawodników naszego Klubu odbyło się 8 sesji treningowych, w których wzięło udział prawie 220 uczniów Szkół Podstawowych z Babic, Bachowa, Krzywczy, Reczpola i Ruszelczyc. Pod okiem instruktorów, na świetnie przygotowanej płycie boiska w Babicach (w czwartek, na skutek deszczu, w hali sportowej w Krzywczy) młodzi adepci piłki nożnej (chłopcy i dziewczynki) wytrwale i z atencją uczyli się futbolu. Instruktorami zajęć byli: Mateusz Chruścicki, Marek Pawłowski, Mateusz Pawłowski i ks. Stanisław Siuzdak. Dzięki dotacji z Unii Europejskiej powiększona została ilość sprzętu treningowego, a co za tym idzie łatwość prowadzenia samych treningów. Radość i zaangażowanie dzieci były najlepszą zapłatą za pomysł, który zrodził się ponad rok temu. Słowa wdzięczności należą się w tym miejscu Wójtowi Gminy Krzywcza za dowóz dzieci na stadion i halę, Dyrektorom Szkół za włączenie się w naszą inicjatywę i nauczycielom za obecność przy podopiecznych podczas zajęć.