Niech zmartwychwstały Jezus, który w drodze na szczyt pokonał wszelki ból, będzie inspiracją i pomocą  w pokonywaniu wszelkich cielesnych barier utrudniających uczciwą walkę o sportowe i pozasportowe cele.