Archiwum
Kontakt
Parafialny Klub Sportowy "Unum" Babice
37-754 Babice 54; tel. 16 671 12 12
pksunum@wp.pl

MECZ PIERWSZEJ KOLEJKI

PKS UNUM zremisował 2 : 2 w pierwszym meczu  rozpoczynającego się sezonu przeworskiej A klasy z Sanem Gorzyce.

Bramki zdobył Sycz Michał

SKŁAD:

Bielec K-,, Banaś Ł, Chruścicki Maciej, Sobol J/72′  Pawłowski Mateusz,   Kuras z J /46′  Chruścicki Mateusz,Jureczko P, Staszkiewicz B , Pawłowski Marek/70′ Sebzda Damian, Pawłowski A/82′ Ślimak J, Sycz M.

Zawodnicy rezerwowi:

Linda K, Chruścicki F.

 

 

 

Walne Zebranie

8 sierpnia odbyło się Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym zostały wybrane nowe Władze Klubu.  Nowym prezesem klubu został Zdzisław Urban. Wiceprezesami klubu  wybrani zostali ks. Aleksander Zdybek , oraz pan Zbigniewa Korytko .  Sekretarzem PKS UNUM została pani Renata Bury, natomiast członkiem zarządu został pan Krzysztof Ślimak oraz pan Krzysztof Wanat, który będzie odpowiedzialny za drużyny młodzieżowe. Skarbnikiem UNUMu nadal pozostała pani Małgorzata Chruścicka.

Pan Stanisław Błoński, Janusz Chruścicki i Zenon Pawłowski to nowy skład Komisji Rewizyjnej

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Babice 8.08.2016 r.

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego PKS „UNUM” BABICE

 

  1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. Wybór protokolanta w głosowaniu jawnym.
  4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Analiza sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za okres od 1.09 2014 do 1.08.2016.
  7. Analiza sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 1.09 2014 do 1.08.2016.
  8. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w następujących sprawach:

- Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności   Zarządu za I półrocze 2016 roku.

- Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2016 roku.

9.  Wybór władz Klubu po upływie ponad dwuletniej jej kadencji.

10. Uchwała w sprawie zmian dokonanych w składzie Zarządu  Stowarzyszenia.

11. Zakończenie obrad.